Hopp til hovedinnhold

Småbåter

Vi bygger et stort utvalg av forskjellige småbåter som prammer, sjekter, joller, spissbåter og tverrskottinger. Dette er alle enkle, stødige og lettrodde båter, som egner seg godt som hyttebåt for å sette garn eller dorge.

Pram, skeis, sjekt

Skeisa er en liten båt som har speil både foran og bak. Den egner seg best som robåt, men kan og ha en liten påhengsmotor. Den er ikke så tung, og kan derfor lett bæres. Den er også en fin "badebåt". En ypperlig båt for barn og voksne. 

Lengde: 7-12 fot           Årepar: 1-2
Bredde: 3-5 fot

 • 1/11
 • 2/11
 • 3/11
 • 4/11
 • 5/11
 • 6/11
 • 7/11
 • 8/11
 • 9/11
 • 10/11
 • 11/11

Tverrskotting

Tverrskottingen er større enn skeisa, og har akterspeil. Det er en kombinert ro- og påhengsmotorbåt. Det er en meget stødig og trygg båt, ypperlig for både barn og voksne. Innredningen i båten kan tilpasses kjøpers behov. 

Lengde: 12-16 fot        Årepar: 1-2
Bredde: 3,5-5 fot 

 • 1/2
 • 2/2

Lofotjolle

Lofotjolla var brukt som lettbåt til de trønderske Lofotbåtene. De har stevn og akterspeil og har veldig god bæreevne. Den trønderske Lofotjolla har hogde halser både framme og bak, og kjøl og stevn er i ett stykke. Det gir et flatere spring enn det lofotjollene i nord-norge har. Men begge typene har like god bæreevne. Lofotjolla er en stødig, dryg og god lettbåt som tar godt med last og har gode slepeegenskaper. Også en god båt for unger å lære seg å ro i. 

Lofotjolla har ett årepar, men har ofte to roplasser. En for roing med tom båt, og en for roing med last. 

Lengde:  7,5 - 10 fot                           Årepar: 1
Bredde/lengdeforhold: 1:3 

 • 1/12
  Lofotjolle på rundt 8 fot
 • 2/12
  Lofotjolle på rundt 8 fot
 • 3/12
  Lofotjolle på rundt 8 fot
 • 4/12
 • 5/12
 • 6/12
  Hogde halser gir flatere spring.
 • 7/12
  Hogde halser gir flatere spring.
 • 8/12
  Hogde halser gir flatere spring.
 • 9/12
 • 10/12
 • 11/12
 • 12/12

Spissbåt

I Trøndelag fins det et stort spekter av spissbåter. Den spissbåten vi satser på er beregnet kun for årer. Det er en veldig lettrodd og stødig båt, som egner seg godt for ro-og fisketurer både på fjord og ferskvann. En ypperlig båt for barn å lære å ro i. Spissa er enklere å bygge enn færingen, og derfor billigere. 

Lengde: 12-20 fot           Årepar: 2-3
Bredde: 3-5 fot

 • 1/11
 • 2/11
 • 3/11
 • 4/11
 • 5/11
 • 6/11
 • 7/11
 • 8/11
 • 9/11
 • 10/11
 • 11/11

Åfjordsgeit

Åfjordsgeita er en type trøndersk spissbåt som har hogde halser, i motsetning til den vanlige spissa. Denne båttypen oppsto på seint 1800-tall/tidlig 1900, og er en listerbåt-type. Åfjordsgeita har likevel beholdt mange av målene fra åfjordsbåten, og de hogde halsene. En lettrodd og stødig båt.

Ordet "geitbåt" kan også være litt forvirrende: i trøndelag kalles alle båter med rund stevn geitbåt, mens det også brukes spesifikt om nordmørsbåten. 

Lengde: 12-20 fot           Årepar: 2-3
Bredde: 3-5 fot

 • 1/3
  Nybygd åfjordsgeit
 • 2/3
  Åfjordsgeit som skipbåt til jekta Pauline.
 • 3/3
  Åfjordsgeit under bygging. Denne var en kopi, originalen ser du i bakgrunnen.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1