<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=234310510383548&ev=PageView&noscript=1" />

Prosjekter vi har vært med på

Her er noen av de mer unike og spennende prosjektene vi har vært med på.

KonTiki2

Vi har også vært involvert i KonTiki2-prosjektet, en ekspedisjon i forlengelse av Thor Heyerdals flåteferder. Målet med ekspedisjonen var å seile to balsaflåter fra Peru til Påskeøya, og tilbake til Chile. 

Båtbyggeriet lagde tre ulike flåtemodeller basert på gamle tegninger og annen informasjon. Modellene ble testet i skipsmodelltanken på NTNU i Trondheim, og ut fra resultatene der ble de endelige flåtene konstruert. Vår lærling Ola var i tillegg med på bygginga av de store balsaflåtene, og på hele ekspedisjonen. 

Du kan lese mer om KonTiki2 på deres hjemmeside.

 • Flåten Tupac Yupanqui i medvind. Foto: KonTiki2-ekspedisjonen. (Foto/Photo)
  1/14
  Flåten Tupac Yupanqui i medvind. Foto: KonTiki2-ekspedisjonen. (Bilde 1 av 14)
 • Produksjon av prototyper (Foto/Photo)
  2/14
  Produksjon av prototyper (Bilde 2 av 14)
 • De tre prototypene (Foto/Photo)
  3/14
  De tre prototypene (Bilde 3 av 14)
 • Flåtene har guarabord, senkekjøler, både framme og bak. Flåten styres ved å regulere disse opp og ned. (Foto/Photo)
  4/14
  Flåtene har guarabord, senkekjøler, både framme og bak. Flåten styres ved å regulere disse opp og ned. (Bilde 4 av 14)
 • Litt testing underveis, med fiskestang i elva. (Foto/Photo)
  5/14
  Litt testing underveis, med fiskestang i elva. (Bilde 5 av 14)
 • Nøyaktige målinger i NTNUs skipsmodelltank (Foto/Photo)
  6/14
  Nøyaktige målinger i NTNUs skipsmodelltank (Bilde 6 av 14)
 • Nøyaktige målinger i NTNUs skipsmodelltank (Foto/Photo)
  7/14
  Nøyaktige målinger i NTNUs skipsmodelltank (Bilde 7 av 14)
 • Resultatet er klart: Flåten til venstre, som er tverr foran, hadde klart mest motstand gjennom vannet. De to andre flåtene har stokker som er spisset foran, og det hadde stor effekt. Det at flåten til høyre har en avrundet "baug", hadde derimot liten eller ingen effekt. Det ble derfor flåten som Ola holder som dannet grunnlaget for de store flåtene. (Foto/Photo)
  8/14
  Resultatet er klart: Flåten til venstre, som er tverr foran, hadde klart mest motstand gjennom vannet. De to andre flåtene har stokker som er spisset foran, og det hadde stor effekt. Det at flåten til høyre har en avrundet "baug", hadde derimot liten eller ingen effekt. Det ble derfor flåten som Ola holder som dannet grunnlaget for de store flåtene. (Bilde 8 av 14)
 • Vår båtbyggerlærling Ola var i tillegg med på både bygginga av de endelige flåtene, og på seilturen begge veier. Foto: KonTiki2-ekspedisjonen. (Foto/Photo)
  9/14
  Vår båtbyggerlærling Ola var i tillegg med på både bygginga av de endelige flåtene, og på seilturen begge veier. Foto: KonTiki2-ekspedisjonen. (Bilde 9 av 14)
 • Foto: KonTiki2-ekspedisjonen. (Foto/Photo)
  10/14
  Foto: KonTiki2-ekspedisjonen. (Bilde 10 av 14)
 • Det harde liv til sjøs. Foto: KonTiki2-ekspedisjonen. (Foto/Photo)
  11/14
  Det harde liv til sjøs. Foto: KonTiki2-ekspedisjonen. (Bilde 11 av 14)
 • Flåten Tupac Yupanqui under seil. Foto: KonTiki2-ekspedisjonen. (Foto/Photo)
  12/14
  Flåten Tupac Yupanqui under seil. Foto: KonTiki2-ekspedisjonen. (Bilde 12 av 14)
 • Flåten Rahiti Tane. Foto: KonTiki2-ekspedisjonen. (Foto/Photo)
  13/14
  Flåten Rahiti Tane. Foto: KonTiki2-ekspedisjonen. (Bilde 13 av 14)
 • Foto: KonTiki2-ekspedisjonen. (Foto/Photo)
  14/14
  Foto: KonTiki2-ekspedisjonen. (Bilde 14 av 14)

Draken Harald Hårfagre

Draken Harald Hårfagre er verdens største vikingskip, bygd i Haugesund i perioden 2010-2012. Den er ikke en rekonstruksjon av et skip, men et bud på hvordan vikingstiden langskip kan ha sett ut, basert på funn av mindre skip, sagatekster, og kunnskapen til tradisjonsbåtbyggere. Norsk båtbyggertradisjon har røtter i vikingtiden, og ved å kombinere denne kompetansen med arkeologenes kunnskap, ønsket man å skape et godt, sjødyktig skip. 

Båten er 35 meter langog 8 meter brei, og er bygd i eik. Den har 25 par årer, som hver krever to personer. For å ro båten med alle årene kreves altså 100 mann.  

Båtbyggeriet deltok på hele byggeprosessen, sammen med flere av de beste tradisjonsbåtbyggerne fra resten av landet. Fra tømmerhogst i Tyskland, til bygging og til slutt prøveseiling. 

Nå er båten på tokt ut i verden, og har vist seg som et godt og sjødyktig skip. 
Les er på deres hjemmeside: www.drakenexpeditionamerica.com

 • Draken Harald Hårfagre under seil. Prøveseiling i karmsundet, 2012. (Foto/Photo)
  1/10
  Draken Harald Hårfagre under seil. Prøveseiling i karmsundet, 2012. (Bilde 1 av 10)
 • (Foto/Photo)
  2/10
  (Bilde 2 av 10)
 • (Foto/Photo)
  3/10
  (Bilde 3 av 10)
 • (Foto/Photo)
  4/10
  (Bilde 4 av 10)
 • (Foto/Photo)
  5/10
  (Bilde 5 av 10)
 • Et imponerende skrog, klart til sjøsetting. (Foto/Photo)
  6/10
  Et imponerende skrog, klart til sjøsetting. (Bilde 6 av 10)
 • Selv båtbygger Einar Borgfjord blir liten i denne båten. (Foto/Photo)
  7/10
  Selv båtbygger Einar Borgfjord blir liten i denne båten. (Bilde 7 av 10)
 • Draken Harald Hårfagre under seil. Prøveseiling i karmsundet, 2012. (Foto/Photo)
  8/10
  Draken Harald Hårfagre under seil. Prøveseiling i karmsundet, 2012. (Bilde 8 av 10)
 • Draken Harald Hårfagre under seil. Prøveseiling i karmsundet, 2012. (Foto/Photo)
  9/10
  Draken Harald Hårfagre under seil. Prøveseiling i karmsundet, 2012. (Bilde 9 av 10)
 • Draken Harald Hårfagre under seil. Prøveseiling i karmsundet, 2012. (Foto/Photo)
  10/10
  Draken Harald Hårfagre under seil. Prøveseiling i karmsundet, 2012. (Bilde 10 av 10)

Bakkejekta

Bakkejekta eller Holmedalsjekta er ei lita jekt fra Holmedal,  bygd rundt 1750 av Sjur Vindheim. Den er en av Norges aller eldste bevarte båter, og er bygd med byggjeteknikkar frå middelalderen. Hele botnen i jekta er hogd daud – dvs. at borda er hogd i fasong, ikke bøyd på plass. Den er 30 fot lang og lasta rundt 40 tønner, og var en av sin tids kystfraktebåter som fraktet ved, tønner med sild, og andre varer til Bergen. Flere gårder eide ofte ei jekt sammen. Nå står Bakkejekta på Kystmuseet i Florø. 

I 2004-2006 blei det bygd en kopi, med tilnærma samme teknikker som for 250 år siden. Bygginga blei organisert som faglige samlinger for båtbyggere frå heile landet som hadde erfaring og interesse for bygging med hogde bord, deriblant båtbyggeriet ved Kystens Arv.

 • (Foto/Photo)
  1/7
  (Bilde 1 av 7)
 • (Foto/Photo)
  2/7
  (Bilde 2 av 7)
 • (Foto/Photo)
  3/7
  (Bilde 3 av 7)
 • (Foto/Photo)
  4/7
  (Bilde 4 av 7)
 • (Foto/Photo)
  5/7
  (Bilde 5 av 7)
 • (Foto/Photo)
  6/7
  (Bilde 6 av 7)
 • (Foto/Photo)
  7/7
  (Bilde 7 av 7)