<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=234310510383548&ev=PageView&noscript=1" />

Museumslaget Staværingen

Museumslaget er en lokal og sjølstyrt organisasjon, etablert i 1980. Formålet var fra starten å drive museumsvirksomhet og aktiviteter basert på fiskerbøndenes dristige liv, på den tid da Åfjordsbåter med råsegl  og staværinger med sine røde toppluer var både kjent og fryktet i Lofotens fiskevær.

Laget eier den eldre del av bygningene, båter og gjenstander som Museet Kystens Arv får benytte i sine aktiviteter. Medlemmers frivillige innsats er en stor del av grunnlaget for driften av museet.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Kontaktinformasjon
Steinar Rostad
Mob.: 92 06 06 75
E-post: rostadsteinar@gmail.com