Hopp til hovedinnhold

Fagstoff

Vi er opptatt av å bevare, skape og formidle kunnskap om kystkultur.

Både når det gjelder historie, bilder og gjenstander, og når det gjelder handlingsbåren kunnskap. Dette gjør vi blant annet gjennom formidling av kunnskap til besøkende, opplæring av lærlinger i tradisjonsbåtbygging, og dokumentasjon og forskning.Vi arrangerer bl.a. kurs og seminarer, og har samarbeid med universiteter og høyskoler.

Publiserte fagartikler i Tidsskriftet Kysten

Tidsskriftet Kysten er medlemsbladet til Forbundet Kysten, og et fagtidsskrift innen kystkultur i Norge.

Andre gode kilder til kunnskap om kystkultur og kysthåndtverk

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1