Hopp til hovedinnhold

Motorbåter

Vi bygger flere typer motorbåter, både snekker, sjarker og kopier av eldre båter. Her er noen av de motorbåtene vi har bygd tidligere:

Børsabåten Eivind

Børsabåten er en liten klinkbygd sjark med opprinnelse på Børsa, mellom Trondheim og Orkanger. Den representerer overgangen fra de tradisjonelle båtene for seil og årer, til de moderne motoriserte fiskebåtene. Børsabåten er en videreføring av listerbåt-tradisjonen, men er bygd for motor: bredere bak, med en stivere konstruksjon, og tiljedekk og styrhus. En gang var disse tallrike, datidens "folkevogn" på Trondheimsfjorden.

I 2007 bygde vi den første børsabåten som er bygd i trøndelag på 50 år." Eivind", på 29 fot, er en 7/8 dels kopi av børsabåten "Falken", som i dag står på Bjugn Bygdatun. Den har et styrhus bak, en liten bakke (kahytt) framme, og en hjelperigg med fokk, storseil og mesan. 

 • 1/17
  Børsabåten Eivind, bygd 2007. Båtbygger Einar Borgfjord er fornøyd med utført arbeid.
 • 2/17
  Børsabåten Eivind, bygd 2007
 • 3/17
  Børsabåten Eivind, bygd 2007
 • 4/17
  Børsabåten Eivind under bygging.
 • 5/17
  Børsabåten Eivind under bygging. Man kan tydelig se sporene etter åfjordsbåten.
 • 6/17
  Børsabåten Eivind under bygging. Dette er framstevnen.
 • 7/17
  Børsabåten Eivind under bygging. Bordene er klinket sammen med jernsaum, og band og beter er festet med treplugger som kiles fast.
 • 8/17
  Børsabåten Eivind under bygging.
 • 9/17
  Børsabåten Eivind under bygging.
 • 10/17
  Børsabåten Eivind under bygging.
 • 11/17
  Børsabåten Eivind under bygging. Foran ses inngangen til "bakken", kahytten foran.
 • 12/17
  Børsabåten Eivind under bygging.
 • 13/17
  Børsabåten Eivind sjøsettes.
 • 14/17
  Børsabåten Eivind sjøsettes
 • 15/17
  Børsabåten Eivind på sjøen for første gang.
 • 16/17
  En gammel børsabåt.
 • 17/17
  En gammel børsabåt.

Sjark

Sjark er betegnelsen på de minste motoriserte fiskefartøyene med styrhus og lugar, og har sin opprinnelse nord i landet. Motoriseringa av fiskeflåten begynte på starten av 1900-tallet, og etter hvert ble det også mer vanlig for de minste båtene. I starten satt man motor i de tradisjonelle ro –og seilbåtene, som åfjordsbåt og nordlandsbåt. Etter hvert utviklet skrogformene seg for ren motordrift. De minste sjarkene har normalt vært klinket, mens de større etter hvert også ble kravellbygd.  Sjarkene rigges ofte med mesan for å holde båten i ro opp mot vinden under fiske.

 • 1/3
  Sjark under bygging.
 • 2/3
  Sjark under bygging. Mange nyere sjarker har akterspeil, men det tradisjonelle har vært en akterstevn.
 • 3/3

Snekke

Snekka er en tradisjonell sørnorsk klinkbygd trebåt. Den er åpen eller delvis åpen, og spissgattet, altså at den har en spiss akterstevn. Fiskesnekker kan være kravellbygd i bunn, og klinket lengre opp. Som de andre sørnorske tradisjonsbåtene er den tyngre og bredere enn båtene lenger nord på kysten. Seilsnekker har oftest spriseil og fokk, men kan og ha bermudarigg. 

Snekka på bildet blei byd i 2009, og er en kopi av ei gammel snekke fra Oslofjorden. Det er ei rein motorsnekke, uten rigg. 

 • 1/8
  Snekke bygd i 2009.
 • 2/8
  Snekke bygd i 2009. Akterstevn.
 • 3/8
  Snekke bygd i 2009.
 • 4/8
  Snekke bygd i 2009.
 • 5/8
  Snekke bygd i 2009.
 • 6/8
  Snekke bygd i 2009.
 • 7/8
  Snekke bygd i 2009.
 • 8/8
  Snekke bygd i 2009.
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1