<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=234310510383548&ev=PageView&noscript=1" />

Kopibygging

Mange av båtene vi bygger er kopier og rekonstruksjoner av eldre klinkbygde båter. Da drar vi ut og dokumenterer og måler opp en båt som kan være aktuell å bygge. Hvis du har en båt som begynner å bli for dårlig, kan vi hjelpe deg å få bygd en ny. Her er noen eksempler på kopier vi har bygd.

Livbåt Værdal

Livbåt til veteranbåten Værdalen. Kopi av den gamle livbåten som tidligere var ombord.

 • (Foto/Photo)
  1/4
  (Bilde 1 av 4)
 • (Foto/Photo)
  2/4
  (Bilde 2 av 4)
 • (Foto/Photo)
  3/4
  (Bilde 3 av 4)
 • Originalen. (Foto/Photo)
  4/4
  Originalen. (Bilde 4 av 4)

Innherredsbåt

Innheredsbåten en egen båttype fra innerst i Trondheimsfjorden. Den ser ut til å være eldre enn åfjordsbåten. Innherredsbåten har en brei T-kjøl , og stikker grunnere enn en åfjordsbåt. Den har hogde halser framme og bak for å få riktig fasong. Botnen ligner mer på en geitbåt enn på en åfjordsbåt. Over vannlinja ligner båten likevel veldig på en åfjordsbåt. 

Denne er en kopi av Vadabåten, som står på Vadaneset i Malm.

 • Kopi av Vadabåten i Malm. Vakre linjer! (Foto/Photo)
  1/21
  Kopi av Vadabåten i Malm. Vakre linjer! (Bilde 1 av 21)
 • (Foto/Photo)
  2/21
  (Bilde 2 av 21)
 • Originalen: Vadabåten i Malm. (Foto/Photo)
  3/21
  Originalen: Vadabåten i Malm. (Bilde 3 av 21)
 • Originalen: Vadabåten i Malm. Nøyaktig oppmåling. (Foto/Photo)
  4/21
  Originalen: Vadabåten i Malm. Nøyaktig oppmåling. (Bilde 4 av 21)
 • Originalen: Vadabåten i Malm. Nøyaktig oppmåling. (Foto/Photo)
  5/21
  Originalen: Vadabåten i Malm. Nøyaktig oppmåling. (Bilde 5 av 21)
 • (Foto/Photo)
  6/21
  (Bilde 6 av 21)
 • (Foto/Photo)
  7/21
  (Bilde 7 av 21)
 • (Foto/Photo)
  8/21
  (Bilde 8 av 21)
 • (Foto/Photo)
  9/21
  (Bilde 9 av 21)
 • (Foto/Photo)
  10/21
  (Bilde 10 av 21)
 • (Foto/Photo)
  11/21
  (Bilde 11 av 21)
 • (Foto/Photo)
  12/21
  (Bilde 12 av 21)
 • (Foto/Photo)
  13/21
  (Bilde 13 av 21)
 • (Foto/Photo)
  14/21
  (Bilde 14 av 21)
 • (Foto/Photo)
  15/21
  (Bilde 15 av 21)
 • (Foto/Photo)
  16/21
  (Bilde 16 av 21)
 • (Foto/Photo)
  17/21
  (Bilde 17 av 21)
 • (Foto/Photo)
  18/21
  (Bilde 18 av 21)
 • (Foto/Photo)
  19/21
  (Bilde 19 av 21)
 • (Foto/Photo)
  20/21
  (Bilde 20 av 21)
 • Innherredsbåten er en lettrodd og god båt. (Foto/Photo)
  21/21
  Innherredsbåten er en lettrodd og god båt. (Bilde 21 av 21)

Laffar

Laffaren er en elvebåt fra Namsen, som har vært brukt til å frakte varer på elva. Det var flere strekninger opp gjennom Namdalen der det ikke gikk vei, og da var elva hovedtransportåre. Elva har mange grunne partier, og derfor krevdes en spesialbygd båt. Laffaren har en grunn kjøl, og en lang og smal skrogfasong. Spesielt med Laffaren er også at hele bordgangen i botnen er i ett stykke, på ca 7,5 meter. Disse var i bruk helt til slutten av 1800-tallet.

Denne er en kopi av en gammel laffar som står på Namdalsmuseet.

 • (Foto/Photo)
  1/14
  (Bilde 1 av 14)
 • (Foto/Photo)
  2/14
  (Bilde 2 av 14)
 • Originalen står på Namdalsmuseet (Foto/Photo)
  3/14
  Originalen står på Namdalsmuseet (Bilde 3 av 14)
 • Originalen står på Namdalsmuseet (Foto/Photo)
  4/14
  Originalen står på Namdalsmuseet (Bilde 4 av 14)
 • Originalen står på Namdalsmuseet (Foto/Photo)
  5/14
  Originalen står på Namdalsmuseet (Bilde 5 av 14)
 • Botnbordet er i ett stykke, på ca 7,5 m. (Foto/Photo)
  6/14
  Botnbordet er i ett stykke, på ca 7,5 m. (Bilde 6 av 14)
 • (Foto/Photo)
  7/14
  (Bilde 7 av 14)
 • Botnbordet er i ett stykke, på ca 7,5 m. (Foto/Photo)
  8/14
  Botnbordet er i ett stykke, på ca 7,5 m. (Bilde 8 av 14)
 • (Foto/Photo)
  9/14
  (Bilde 9 av 14)
 • (Foto/Photo)
  10/14
  (Bilde 10 av 14)
 • En lang og smal båt. (Foto/Photo)
  11/14
  En lang og smal båt. (Bilde 11 av 14)
 • (Foto/Photo)
  12/14
  (Bilde 12 av 14)
 • (Foto/Photo)
  13/14
  (Bilde 13 av 14)
 • (Foto/Photo)
  14/14
  (Bilde 14 av 14)

Livbåt Hansteen

Livbåt til dampskipet Hansteen. Denne tok utgangspunkt i de gamle livbåtene som var ombord, men er bygd litt kortere for å pase bedre ombord.

 • . (Foto/Photo)
  1/3
  . (Bilde 1 av 3)
 • (Foto/Photo)
  2/3
  (Bilde 2 av 3)
 • Originalen. (Foto/Photo)
  3/3
  Originalen. (Bilde 3 av 3)