<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=234310510383548&ev=PageView&noscript=1" />

Er det håp for havet?

For det enkelte mennesket er havet uendelig stort. Men kan vi bruke havet som søppelkasse, og samtidig tro at vi kan høste av havets ressurser i all fremtid? Hva er mikroplast? Hvordan havner egentlig søpla i havet? Og hva kan vi gjøre for å berge havet, fuglene og fisken?

  • Håp bildevegg
    1/1

Når museet Kystens Arv gjenåpner til sommeren er utstillingen Håp for Havet rettet mot akkurat denne problemstillingen: vil plast og mikroplast ødelegge verdenshavene – og hva kan vi gjøre for å unngå det? Utstillingen er spesielt rettet mot barn.

Vi tilbyr et dagsopplegg for skoleklasser med tre ulike poster der elevene lærer gjennom aktiviteter, dialog, refleksjon, praktiske oppgaver. Gjennom en dag med ulike aktiviteter vil vi lære om maritim forsøpling, og reflektere rundt menneskets forhold til havet før og nå. Vi ønsker å involvere og engasjere elevene, og relatere temaet til elevene selv. Underveis kommer vi inn på tema som biologisk mangfold, økosystem, forsøpling, fiske og historie. Er det håp for havet?

Trykk på ønsket klassetrinn for å lese fullstendig program

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål! 
post@kystensarv.no / 73 85 55 60