<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=234310510383548&ev=PageView&noscript=1" />

Remember the ocean

Av Ingrid Høiskar Borgfjord

I januar 2018 i forbindelse med mitt Aros Residency startet jeg mitt prosjekt Remember the Ocean. Det er et igangværende prosjekt, hvor jeg fokuserer på sårbarheten av menneskers forhold til havet. Gjennom kulltegninger på linlærret bruker jeg naturlige materialer til å understreke skrøpelighet og foranderlighet i kystnære omgivelser. Projektet er både et privat og et politisk prosjekt. Jeg vokste opp langs kysten og ønsker med min kunst å rette oppmerksomhet mot et truet hav. Taktilitet og lys er viktig for meg. Det samme er naturlige materialer - kull som støv på overflaten og lerretet som et klassisk medium, som du kan forholde deg til. Budskapet kommer frem, fordi det ikke er fremmed for noen. Jeg ønsker å finne poesien i havet og livet, som bor langs kysten og å minne om et liv vi skal huske å ta vare på.
 
I arbeidet mitt er intimitet, nærhet og det personlige viktige tematikker for meg. Det er et potensiale i private og intime rom. Du kan røre noen, bli sett og skape forståelse. Dette er den største motivasjon, jeg har som kunstner.

Jeg arbeider nesten alltid med tekst sammen med mitt visuelle utrykk. Tekstene er ofte avspeilet i titlene eller som uavhengige elementer. Jeg bruker mine egne erfaringer som et emne i min kunst. Jeg synes, den beste måte å uttrykke noe universalt på er ved å ta utgangspunkt i seg selv.

Noe av mitt projekt "Remember the Ocean" er blitt vist på AROS i Århus, Huset i Asnæs, og nå på Museet Kystens Arv.

Utstillingen varer til desember.