Hopp til hovedinnhold

UNESCO

Den nordiske klinkbåttradisjonen kom i desember 2021 på Unesco sin prestisjetunge liste over verdens immaterielle kulturarv. Dette er en bekreftelse av at det internasjonale samfunnet verdsetter klinkbåt-arven, og at tradisjonen og kunnskapen nå må sikres i framtida. 

Museet Kystens Arvs ansvarsområde er nettopp den klinkbygde båten og alle kulturuttrykk knyttet til denne. Siden 1989 har museet bygd nesten 300 klinkbygde båter med Åfjordsbåten som spesialområde. 

Museet har flere utstillinger med klinkbygde båter og vi bruker båter i formidling både på sjø og land. 

Vi på Kystens Arv jubler og feirer med dette foto av båtbyggerne som utøver klinkbygging hver eneste dag på arbeid.

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1