Baat9.jpg

Velkommen til Museet Kystens Arv

nybygg_forside.jpg

Nytt formidlingsbygg klart i 2017

Museet er stengt mens vi bygger nytt. Vårt nye bygg vil romme flere utstillinger, båtmagasin og restaurant.

MG_5176_red.jpg

Museum med eget båtbyggeri

IMG_3496.JPG

Museet Kystens Arv er en del av Museene i Sør-Trøndelag