<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=234310510383548&ev=PageView&noscript=1" />

Kurs 3 for slektsforskning

Kurs nr. 3 for slektsforskning med Finn Karlsen

Lokale kilder – TIRSDAG 25. FEBRUAR KL. 18.00 – 21.00

Kursholder: Finn Karlsen

Sted: Museet Kystens Arv – banksalen

Påmelding til post@kystensarv.no eller tlf. 958 62 764 innen fredag 21. februar. Pris kr. 300

Vi går gjennom en rekke kilder som ikke er blant de mest kjente, hvor kan vi finne dem og hva kan vi finne der.
Slektsforskere er veldig godt kjent med Kirkebøker og Folketellinger og bruker dem nesten daglig i sine søk etter opplysninger om sine slektninger. Det finnes imidlertid en god del andre kilder som kan gi opplysninger til slektsforskningen. I dette kurset blir ca. 40 kilder som kan være av interesse for slektsforskere presentert. Det gjelder både hvor vi kan finne dem og hvordan vi kan bruke dem. Kildene som blir gjennomgått kommer i hovedsak fra Sokneprestarkivene, Lensmannsarkivene, Fogdearkivene og Sorenskriverarkivene.