<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=234310510383548&ev=PageView&noscript=1" />

Slektsforskning med Finn Karlsen

I februar er det klart for videregående kurs i slektsforskning på museet.

  • 1/1

1. Hus og eiendom – TIRSDAG 11. FEBRUAR KL. 18.00 – 21.00

Kursholder: Finn Karlsen
Sted: Museet Kystens Arv – banksalen
Påmelding til post@kystensarv.no eller tlf. 958 62 764 innen fredag 7. februar. Pris kr. 300.

Hva kan vi finne av informasjon i kildene om hus og eiendom. Hvem har eid eiendommene og hvordan så husene ut er noen av de tema som blir tatt opp.
Hus og eiendom var viktig for våre slektninger bakover i tid også, men det kan være lett å glemme at her finnes det også et rikt kildemateriale. I dette kurset skal vi gjennom eksempler se på hva kildene kan fortelle oss om hus og eiendom. Det gjelder hvordan hus så ut og hvordan de var bygd. Men vi ser også på hva slags dokumenter som ble tinglyst på eiendommene og hva de kan fortelle oss. Dessuten ser vi på en del matrikler og hva de inneholder. Her er det blant snakk om verdsetting av eiendommer. I dette materiale kan vi finne husmannskontrakter, kårkontrakter, deling av eiendom og dokumenter laget i forbindelse med eierskifte.

2. Emigrasjon og immigrasjon – TIRSDAG 18. FEBRUAR KL. 18.00 – 21.00

Kursholder: Finn Karlsen
Sted: Museet Kystens Arv – banksalen
Påmelding til post@kystensarv.no eller tlf. 958 62 764 innen fredag 14. februar. Pris kr. 300.

En stor mengde nordmenn forlot Norge for å bosette seg i andre land, særlig USA. Vi ser på dokumentasjon av reisen fra Norge og deretter hva kan vi finne av opplysninger på den andre siden.

3. Lokale kilder – TIRSDAG 25. FEBRUAR KL. 18.00 – 21.00

Kursholder: Finn Karlsen
Sted: Museet Kystens Arv – banksalen
Påmelding til post@kystensarv.no eller tlf. 958 62 764 innen fredag 21. februar. Pris kr. 300.

Vi går gjennom en rekke kilder som ikke er blant de mest kjente, hvor kan vi finne dem og hva kan vi finne der.
Slektsforskere er veldig godt kjent med Kirkebøker og Folketellinger og bruker dem nesten daglig i sine søk etter opplysninger om sine slektninger. Det finnes imidlertid en god del andre kilder som kan gi opplysninger til slektsforskningen. I dette kurset blir ca. 40 kilder som kan være av interesse for slektsforskere presentert. Det gjelder både hvor vi kan finne dem og hvordan vi kan bruke dem. Kildene som blir gjennomgått kommer i hovedsak fra Sokneprestarkivene, Lensmannsarkivene, Fogdearkivene og Sorenskriverarkivene.

Kursmateriell kr 200 kommer i tillegg.