<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=234310510383548&ev=PageView&noscript=1" />

Slektsforskning på Museet

I det grunnleggende kurset gis først en generell innføring og gjennomgang av en del viktige prinsipper innen slektsforskningen. Dette gjelder blant annet viktigheten ved å benytte gode kildehenvisninger samt nøyaktighet i registreringsarbeidet.

 Selv om en har holdt på med slektsforskning en del, har erfaring vist at en ved å delta på kurset vil få med seg en god del viktig informasjon om slektsforskning og bruk av kildene.

 For grunnkurset utgjør kursmateriellet en samling på til sammen 7 hefter som blir samlet i en boks.

 

Kurs i slektsforskning ved Finn Karlsen: Grunnkurs over 4 kvelder med oppstart tirsdag 29. januar kl. 18.00.

Påmelding til post@kystensarv.no eller 73855560 innen 20. januar.

Kursavgift kr. 500,-, + kursmateriell kr. 500,-
Kurskvelder: 29. januar, 5., 12. og 19. februar

 

  • 1/1