<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=234310510383548&ev=PageView&noscript=1" />

Idéer rundt utvikling av Stadsbygd

Arkitektstudenter fra NTNU studerer bl.a. tettstedutvikling, og har i høst hatt fokus på Stadsbygd.

De ønsker å presentere resultatet av arbeidet sitt på Museet Kystens Arv onsdag 9.november.

17.00   Utstillingen er åpen
18.00   Presentasjon av studentarbeider med diskusjon og debatt i Banksalen

Gratis inngang

Utstillingen vil være tilgjengelig for besøkende t.o.m. 24. november.
Den vil bli utstilt i 1.etg i  Formidlingsbygget og vil være gratis å se på i hele perioden.

  •  (Foto/Photo)
    1/1