<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=234310510383548&ev=PageView&noscript=1" />

Høgtrykk

Grafikk- og linosnitt av Knut Sveen

Knut Sveen er født i Trondheim og er utdannet ved Kunstakademiet der hvor han også jobber. Han er også lærer i kunstfag.

Arbeidene hans er innkjøpt av en rekke offentlig institusjoner