<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=234310510383548&ev=PageView&noscript=1" />

Vi bygger

Vi er i gang med å bygge et stort, nytt formidlingsbygg på ca. 1700m², som vil inneholde både restaurant, utstillinger, filmrom og opplevelser for liten og stor. På grunn av dette er museet stengt fram til sommeren 2017.

 • 12510339_1747241562164057_3340400528453745003_n.jpg

Byggeprosessen er nå i full gang. Veien som går gjennom museet er lagt om så den går rundt byggeområdet , og Årlottnaustet og Johannesvikstu er flytta for å gi plass til nybygget. Byggearbeidet er i gang, og bygget begynner sakte men sikkert å ta form. Før utbygginga startet ble det foretatt arkeologiske undersøkelser på jordet ovenfor veien, som avdekte flere jernaldergraver (se kartet under). På grunn av disse gravene og den påkrevde sikringssonen rundt, er det nye formidlingsbygget flyttet litt nærmere Lofotdrifta.

 • LS.01_Utomhusplan.jpg
  1/1

Mens byggingen pågår vil museet være stengt.  Uteområdet er likevel tilgjengelig. Det er veldig begrensede parkeringsmuligheter på området, så parker ved amfiet.

Vi kommer til å trenge mye frivillig innsats gjennom hele byggeprosessen. Det har allerede vært jobbet mye på dugnad, både med flytting av hus og vasking av brakker. Dette er helt uvurderlig hjelp i denne utbygginga, og vi trenger fortsatt flere hender! Det planlagte dugnadsarbeidet omfatter blant annet arbeid med maling, hage, taklegging, snekring, muring og bygging av kaier.

Kan du tenke deg å hjelpe til? Ta kontakt med Einar Borgfjord på tlf. 915 13 657 eller Magne Nilsen på tlf. 934 97 578

Vi kommer med jevnlige oppdateringer fra byggeprosessen og annet på vår facebookside.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre, og ønsker dere hjertelig velkommen til det nye bygget, og friluftsteateret Den siste viking, i 2017!

Her er noen bilder fra byggeprosessen:

 • juni.jpg
  1/6
  Slik ser museet ut fra sjøen nå under utbygginga.
 • nov.jpg
  2/6
  Før bygginga kunne starte, måtte både Johannesvikstu og Årlottnaustet flyttes. Her heises Johannesvikstu på plass på sin nye tomt.
 • februar.jpg
  3/6
  I februar 2016 var støpinga av golv og vegger i full gang.
 • mars.jpg
  4/6
  Slik så det ut i mars 2016. Her ser vi det framtidige kjøkkenet, og bak det ser vi utstillingsrommet.
 • mai.jpg
  5/6
  Her skal det bli utstilling. Det er bare å vente i spenning! Mai 2016.
 • juni_2.jpg
  6/6
  Juni 2016.