<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=234310510383548&ev=PageView&noscript=1" />

Offisiell åpning

Det er en stor glede å invitere til ny-åpningen av Museet Kystens Arv torsdag 22. juni kl. 18.00. Et nytt formidlingsbygg på 1700m2 står klar med nye utstillinger som blant annet omfavner tradisjonsbåter, nordatlantiske båtbyggertradisjoner og marin forsøpling.

På åpningen ønsker vi å sette båten inn i et større perspektiv, der Petter Myhr (direktør Olavsfestdagene) vil lede en sofa-samtale om båten og mennesket. Sentrale teamaer vil være båtflyktninger, forsøpling i havet, kystpilegrimer, verdensarv etc. Diskusjonsdeltagere i sofaen vil være blant andre musiker Rasmus Rohde og pilegrimsprest Einar Vegge.