<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=234310510383548&ev=PageView&noscript=1" />

Litteraturkveld: Godal om Bojer

Litteraturkveld hvor Jon Bojer Godal forteller om sin bestefar Johan Bojer og hans forhold til sjøen.

  • Jon_Godal.jpg
    1/1

Jon Bojer Godal er en nestor innen tradisjonsbåren håndverkskunnskap. Han har særlig arbeidet med bruk av tre i hus og båter, og med bygging og bruk av tradisjonelle trebåter. H.M. Kongen utnevnte i oktober 2015 Jon Bojer Godal til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans enestående innsats innenfor tradisjonshåndverk.

Johan Bojer Godal er også barnebarnet til forfatteren Johan Bojer. Johan Bojer var en av 1900-tallets mest produktive norske forfattere. Hans bredt anlagte, episke skildringer av “vanlige menneskers” dagligliv hører til hovedverkene i norsk romanlitteratur.

Av større betydning for hans senere forfatterskap ble det at han reiste i forretninger for grosserer Tobias U. Borthen til fiskeværet Halten og senere til Lofoten. Oppholdet i Henningsvær og turene ut til fiskebankene med folk fra Rissa og Stadsbygd satte varige inntrykk, og i en senere fase av livet brukte han dem til å skape de mest realistiske og livfulle skildringer av fiskerkår og fiskerliv vår litteratur kan oppvise.

Billetter og priser

Pris: 150 kr.
Billetter kjøper du her.