<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=234310510383548&ev=PageView&noscript=1" />

Friluftsgudstjeneste i amfiet

Gudstjeneste i det flotte utenførsamfiet ved Prestelva på Kystens Arv.

  • Petter_Dass_bla_landskap.jpg

Presten, jekteskipperen, proprietæren og forfatteren Petter Dass har en sentral plass i vår kulturhistorie. Hans salmer og diktning er rammen for vår gudstjeneste i amfiet.

Forfatterskapet hans deles inn i to hovedkategorier: verdslig diktning og religiøs diktning. Den første kategorien inkluderer Nordlands Trompet, leilighetsdikt, viser og rim. Den andre kategorien består av salmer og religiøse sanger, bl.a Catechismus-Sange og Alle Evangelia Sangviis forfattet. Ved å gjøre Bibelens tekster tilgjengelig som sanger, var Dass med på å spre det kristne budskapet blant fattige bønder og fiskere, som verken kunne lese eller skrive.

Etter gudstjenesten inviterer vi til kirkekaffe i Flo og Fjæra, det nye spiseriet på Museet Kystens Arv.

Medvirkende: Sokneprest Ole Kristian Skadberg, organist, mannskor m.fl.